België België

Verpakking

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in België

In overeenstemming met de Belgische Plasticproductenverordening voor eenmalig gebruik, die op 1 januari 2023 van kracht werd, zijn producenten en importeurs van specifieke plastic verpakkingen en artikelen voor eenmalig gebruik verplicht om de kosten te dekken die gepaard gaan met de wijdverbreide publieke afvalinzameling en -opruiming door deel te nemen aan een systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR).

 

Vraag uw EPR-nummer op in landen waar u uw goederen met pakketten verkoopt.

 

Wat het pakket bevat

Over het algemeen omvat de verpakkingscategorie nogal wat verschillende componenten, hieronder enkele voorbeelden:

 • Gecombineerde verpakkingen gemaakt van verschillende materialen
 • Papieren verpakkingen voor vloeistoffen
 • Transportverpakking
 • Zakken voor transport
 • Herbruikbare verpakking
 • Speciale verpakking

En andere componenten en gerelateerde categorieën met het bovenstaande.

 

Wie moet zich registreren

Elk bedrijf of elke fabrikant die zich bezighoudt met de verkoop of productie van producten inclusief verpakkingen, moet zich registreren voor EPR. De regels gelden zowel voor bedrijven gevestigd in België als voor bedrijven die goederen in het land importeren.

 

Drempelwaarde

Elk bedrijf dat actief is op de Belgische markt en meer dan 300 kg verpakkingen gebruikt, is verplicht zich aan te melden voor het recyclingprogramma en jaarlijks rapporten te verstrekken over de hoeveelheid verpakkingen die zij gebruiken. Het niet naleven ervan kan ertoe leiden dat de overheid boetes oplegt aan deze bedrijven.

 

Registratieprocedure

Bedrijven moeten zich registreren bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IRPC) van België om de gebruikte hoeveelheden verpakkingen en recyclingpercentages te rapporteren.

Een fabrikant kan zich echter wel aanmelden en registreren bij een organisatie voor producentenverantwoordelijkheid, waarna de rapportage door dat bedrijf wordt afgehandeld.

 • Allereerst moet het bedrijf zich registreren op de website van ABM en een overeenkomst ondertekenen.

Als de verpakking van het bedrijf zowel huishoudelijk als industrieel is, moet het zich bij twee verschillende recyclingorganisaties registreren.

 • Vervolgens moet het lidmaatschapsgeld worden betaald.
 • Indien het bedrijf langer dan 5 jaar op de markt actief is, zal de opdrachtgever een vast bedrag moeten betalen voor de voorgaande jaren op de markt.
 • Geef een rapport op met het aantal verpakkingen.
 • Betaal voor het aantal pakketten.

Bovenstaande zijn vrij eenvoudige registratiestappen, maar het niet naleven van deze aanbevelingen zal in de toekomst tot aanzienlijke sancties leiden.

Gemachtigde vertegenwoordiger

Bedrijven zijn niet verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen voor registratie en naleving van de EPR-regels.

Deadline voor rapportage

De jaarlijkse aangiftedeadline is consequent vastgesteld op 28 februari en heeft betrekking op de verpakkingen die u het voorgaande jaar op de markt heeft gebracht. Ter verduidelijking: de aangifte voor de in 2023 op de markt gebrachte verpakkingen dient u uiterlijk 28 februari 2024 in te dienen.