Nederland Nederland

Verpakking

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in Nederland

Conform het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 20 september 2021, nr. IENW/BSK-2021/242116, worden in Nederland nieuwe regels voor inzameling en rapportage van kracht om de recyclinginspanningen te versterken en de verpakkingsafval.

 

Vraag uw EPR-nummer op in landen waar u uw goederen met pakketten verkoopt

 

Wat het pakket bevat

Producten gemaakt van verschillende materialen, ongeacht hun samenstelling, die dienen voor bijvoorbeeld het vasthouden, beveiligen, transporteren, afleveren en tentoonstellen van goederen. Deze producten omvatten een breed scala, variërend van grondstoffen tot eindproducten, en worden gebruikt in de reis van producent naar eindgebruiker of consument.

Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • samengestelde verpakkingen;
 • verpakkingen voor dranken;
 • samenstellende verpakkingscomponenten;
 • wegwerpmateriaal en technische hulpmiddelen;
 • verpakkingen voor afhaaldoeleinden;
 • wikkels of omhulsels voor artikelen;
 • verpakkingen ontworpen voor meervoudig gebruik;
 • verpakkingen met een merkidentiteit;
 • onderscheidende verpakkingsoplossingen.

 

Wie moet zich in Nederland registreren voor Verpakkingen

Het verantwoordelijkheidssysteem geldt voor fabrikanten en importeurs die goederen in verpakkingen aanbieden binnen het grondgebied van Nederland. Dit geldt ook voor andere marktpartijen die onder hun eigen merk producten aan consumenten aanbieden of verpakkingen vervaardigen en aan de eindconsument verkopen.

 

Drempelwaarde

Als een gebruiker producten op de Nederlandse markt verkoopt die meer dan 50.000 kg verpakking bevatten, is het bedrijf automatisch verplicht zich te registreren en een bepaald bedrag te betalen om te voldoen aan de regels voor recycling van post-consumer afval.

 

Registratieprocedure

Om aan de nieuw ingevoerde regels te voldoen, moeten de volgende stappen worden doorlopen om te registreren

 1. Ga naar de website van het Afvalfonds Verpakkingen;
 2. Login of creëer een account;
 3. Geef volledige informatie over het bedrijf;
 4. Sluit een samenwerkingsovereenkomst;
 5. Rapporteer het aantal verkochte verpakkingen op de markt;
 6. Het innen van de bijdrage volgens het verpakkingsmateriaal;
 7. Voortzetting van toekomstige samenwerking.

 

Gemachtigde vertegenwoordiger

Momenteel zijn bedrijven niet verplicht vertegenwoordigers aan te stellen. Deze eis kan echter in de toekomst worden ingevoerd.

 

Deadline voor rapportage

Fabrikanten dienen jaarlijks uiterlijk 31 maart een jaarverslag in over de geïmplementeerde productie. Vervolgens wordt op basis van de verstrekte informatie een betaling voorbereid en ter betaling naar de gebruiker verzonden, met een betalingstermijn van 30 dagen.

 

Vragen hebben? Boek een gesprek met ons verkoopteam

Textiel

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor Textiel in Nederland

Het recente Fabrikantenbesluit van 14 april 2023 voor textielgoederen stelt dat kleding- en stoffenproducenten vanaf 1 juli 2023 verantwoordelijk zijn voor de extra behandeling en gereedheid voor hergebruik van artikelen die in Nederland worden gedistribueerd.

De regelgeving is op 1 juli 2023 in werking getreden en fabrikanten wordt geadviseerd zich binnen een voorgestelde periode van zes weken te registreren. Bedrijven moeten beginnen met het registreren van hun verkoopvolumes, aangezien verplichte rapportage in 2024 zal worden afgedwongen.

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Inhoud van de textielomvang

 • Kleding zoals blouses, truien en broeken
 • Beddengoedaccessoires zoals dekbedovertrekken en beddengoed
 • Tafelbekleding inclusief tafelkleden
 • Divers huishoudtextiel zoals handdoeken en keukendoeken

 

Wie is verplicht zich te registreren in Nederland

De nieuwe EPR-regelgeving in Nederland is van toepassing op alle vestigingen die textiel verkopen. Ongeacht of ze zich richten op commerciële of particuliere klanten, een divers scala aan marktdeelnemers moet zich houden aan de recente richtlijnen:

 • Nederlandse fabrikanten die eindproducten verkopen aan leveranciers
 • Importeurs van stoffen
 • Online winkels, zowel binnen- als buitenlands, opererend binnen het land
 • Overige bedrijven betrokken bij de productie van eindproducten.

Deze categorie sluit leveranciers van grondstoffen en tweedehandsverkopers uit, omdat hun goederen al in omloop zijn.

 

Drempelwaarde

Bedrijven zijn niet verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen om zich in Nederland te registreren voor de categorie Textiel.

 

Registratie proces

De registratieprocedure omvat de volgende fasen:

 1. Om aan deze regelgeving te voldoen, moet de initiële registratie plaatsvinden via het EPR Textile-portaal (UPV Textile) op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Watervoorraden, met inachtneming van alle daaruit voortvloeiende bepalingen.
 2. De volgende stap is de registratie bij een van de erkende producentenverenigingen, die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het naleven van de vereiste voorschriften en het finaliseren van een samenwerkingspact.
 3. Indienen van rapporten.
 4. Vereffening van de verplichte facturen.

 

Geautoriseerde vertegenwoordiger

Indien een producent buiten Nederland gevestigd is en niet geregistreerd is, moet hij een in Nederland geregistreerde (rechts)persoon als erkend vertegenwoordiger aanwijzen. Deze vertegenwoordiger zal namens de fabrikant de verantwoordelijkheden op zich nemen met betrekking tot de naleving van de voorschriften zoals uiteengezet in het Extended Producer Accountability Edict. De gemachtigde moet voldoen aan de criteria genoemd in ministeriële regeling.

 

Deadline voor rapportage

Vertegenwoordigers en bedrijven actief op de Nederlandse markt die zich willen houden aan de regelgeving op het gebied van recycling en verwijdering moeten uiterlijk 1 augustus 2024 een jaarverslag indienen over producten die in de branche op de markt worden gebracht.

 

Boetes en straffen

Conform de Wet milieubeheer kan handhaving zowel plaatsvinden via bestuursrechtelijke maatregelen als via juridische vervolging.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team

EEA

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor EEA in Nederland

Volgens de AEEA-regelgeving die op 10-12-2020 door de Nederlandse overheid is geïmplementeerd, dragen fabrikanten of importeurs een zekere verantwoordelijkheid voor de verwerking van afval dat wordt geproduceerd door producten die op de markt zijn geïntroduceerd of op het punt staan geïntroduceerd te worden.

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Wat de EEE inhoudt

 • Apparatuur voor warmtewisseling
 • Apparaten met displays, monitoren en schermen groter dan 100 cm²
 • Verlichtingsapparatuur
 • Grote apparatuur (elke buitenafmeting groter dan 50 cm)
 • Compact apparaat (geen buitenmaat groter dan 50 cm)
 • Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (geen buitenafmeting groter dan 50 cm)

 

Wie moet zich in Nederland registreren voor EEE?

Alle bedrijven die betrokken zijn bij de import, verkoop of productie van elektronische en elektrische apparatuur of de recycling van elektrisch afval in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving voor het beheer en de verwijdering van afgedankt afval.

 

Drempelwaarde

Er bestaan geen drempels. Elke onderneming die zich bezighoudt met activiteiten die verband houden met elektrische en elektronische apparatuur moet zich houden aan de regels van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

 

EPR-registratieproces

Om aan de EPR-regelgeving te voldoen, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Schrijf u in bij het Nationaal AEEA-register om een EPR-certificaat met het EPR-identificatienummer te verkrijgen.
 2. Bedrijven of ondernemers kunnen een beroep doen op het collectieve nalevingssysteem (Producer Responsibility Organization) om hun nalevingsverplichtingen te beperken.
 3. Jaarverslagen presenteren.
 4. Verzamel bijdragen.
 5. Handhaaf de activiteiten met een gevoel van integriteit.

 

Gemachtigde vertegenwoordiger

Buitenlandse ondernemingen die in Nederland elektrische apparatuur verkopen en willen voldoen aan de EPR-regelgeving moeten een lokale gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen die verantwoording aflegt over de verplichtingen van het bedrijf.

 

Deadline voor rapportage

Jaarlijkse rapporten over de verkoop van elektronische producten moeten vóór 1 juli worden ingediend. De compliance-organisatie kan echter haar eigen grens vaststellen, aangezien de Producer Responsibility Organization verantwoordelijk zal zijn voor de bedrijven tegenover de staat.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team