Luxemburg Luxemburg

Verpakking

Luxemburg: Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor verpakkingen

In overeenstemming met de laatste wettelijke wijzigingen die op 21 maart 2017 zijn ingevoerd, met betrekking tot verpakkingen en verpakkingsafval en de daaropvolgende herzieningen die op 9 juni 2022 zijn geïntroduceerd met betrekking tot afvalbeheer, vallen verpakkingsmaterialen nu onder de reikwijdte van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

 

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

De Verpakkingswet en de bijbehorende regelgeving zijn van toepassing op een breed spectrum aan belanghebbenden:

 • Producenten
 • Distributeurs
 • Importeurs
 • Fabrikanten

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Wat is verpakking?

 • Papier en karton
 • Metalen
 • Kunststoffen
 • Glas
 • Hout
 • Aluminium

 

Drempels

Er zijn geen minimumhoeveelheden die individuen vrijstellen van deze verplichtingen; zelfs een enkel productitem vereist naleving.

 

Producentenplichten onder uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in Luxemburg

Producenten moeten de volgende stappen ondernemen om aan de EPR-regelgeving te voldoen:

1- Registratie

 • Producenten moeten een overeenkomst sluiten met een eco-operator (Responsible Extended Organization) om een deelnamecertificaat binnen het systeem te verkrijgen.
 • Dien een jaarverslag in bij het Ministerie van Milieu, Klimaat en Ontwikkeling.

2- Betalingen van vergoedingen

 • Het bedrag van de vergoeding varieert afhankelijk van het type en volume van de verpakkingen die op de markt worden gebracht.
 • De minimale jaarlijkse bijdrage bedraagt 50 euro.

3- Rapportage

 • Producenten zijn verplicht om jaarlijks een verpakkingsrapportage aan te leveren.

 

Geautoriseerde proxy

Producenten zijn verplicht om in Luxemburg een lokale geautoriseerde volmachtdrager aan te wijzen die namens de producent aan de vereisten van de verpakkingswetgeving zal voldoen.

 

Deadline voor rapportage

Specifiek voor verpakkingen geldt de deadline voor het indienen van de jaaraangifte op 28 februari.

 

Sancties

Voor elke maand vertraging geldt een boete gelijk aan 1% van de bijdrage uit de vorige aangifte.”

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team