Slowakije Slowakije

Verpakking

Slowakije: Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor verpakkingen

In Slowakije is in 2016 begonnen met de implementatie van de regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), waarbij de nadruk aanvankelijk lag op gesorteerd verpakkingsafval. Vervolgens werd wet nr. 302/2019 Coll. heeft de verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals vastgelegd in de Afvalstoffenwet aanzienlijk uitgebreid en verfijnd, met een specifieke nadruk op drankverpakkingen voor eenmalig gebruik.

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Wie wordt als verantwoordelijk beschouwd?

De Verpakkingswet en de regelgeving zijn van toepassing op alle:

 • Fabrikant;
 • Distributeurs;
 • Importeert producten;
 • Verpakt of vult producten.

 

Wat bedoel je met verpakking?

 • Glas;
 • Metalen Aluminium;
 • Kunststoffen en kunststoffen PET;
 • Papier en karton;
 • Samengestelde drankkarton;
 • Metalen staal;
 • Hout.

 

Drempels

Wat de voorwaarde voor systeembetrokkenheid betreft, is er geen vastgesteld minimum; alle producenten en verkopers moeten zich registreren.

 

Producentenverplichtingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in Slowakije

 • De producent moet zich met de hulp van het Ministerie van Milieu registreren bij het Nationaal Register van Aan verplichtingen gebonden partijen om het registratienummer (EPR) te ontvangen.
 • De producenten of distributeurs moeten contracten hebben voor terugnameregelingen en een minimale contractperiode van 2 jaar met Eco-operatoren.
 • De producenten zijn verplicht ecobijdragen te leveren voor het bedrag dat door de overheid is vastgesteld.
 • Er moet een kwartaalrapportage worden ingediend, zelfs een nulrapportage met de hoeveelheden emballage

 

Gemachtigde vertegenwoordiger

De Slowaakse en buitenlandse producenten moeten een in Slowakije gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens de producent de vereisten van de verpakkingswetgeving te registreren, en de overeenkomst wordt voor ten minste één jaar verleend.

 

Deadlinerapportage

De mogelijkheid om uiterlijk de 15e dag van de voorgaande maand in te dienen.

 

Boetes of straf

Naar aanleiding van de nieuwe eis van januari 2021 kunnen de kosten voor de producent die de verplichting niet nakomt of de verkeerde hoeveelheden indient, variëren van €4.000 tot €350.000.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team