Spanje Spanje

Verpakking

Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) für Verpackungen in Spanien

Het Spaanse Koninklijk Besluit 1055/2022 van 27 december betreffende verpakking en verpakkingsafval stelt een aantal verplichtingen vast met betrekking tot de verplichtingen van productproducenten.

De vereisten van het besluit treden in werking op 27 maart 2023.

 

Erhalten Sie Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Paketen verkaufen.

 

Wie wordt als verantwoordelijk beschouwd?

Producenten worden in Spanje verantwoordelijk geacht voor de verpakking.

Onder producenten van verpakkingen worden kopers of economische actoren verstaan die zich bezighouden met het importeren of inkopen in andere landen van de Europese Unie en het leveren van verpakkingen voor verkoop op de Spaanse markt.

 

Wat bedoel je met verpakking?

Elk product gemaakt van materialen van welke aard dan ook en gebruikt voor de opslag, bescherming, verwerking, distributie en presentatie van goederen, van grondstoffen tot eindproducten, in elk stadium van de keten van productie, distributie en consumptie; zal als verpakking worden beschouwd. Alle wegwerpartikelen die voor hetzelfde doel worden gebruikt, worden eveneens als verpakking beschouwd.

 

Drempels

Er zijn geen drempels.

 

Producentenverplichtingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in Spanje

  • Registreer u in het openbare productproducentenregister van het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging (MITECO) om een EPR-nummer te krijgen.

Het registratienummer heeft het volgende formaat:

VERZENDING/RECORDJAAR/XXXXXXXXX

Waarbij XXXXXXXXX een 9-cijferige teller is en REGISTRATIEJAAR het jaar is waarin het is geregistreerd in het register van productproducenten.

  • Sluit een overeenkomst met een van de erkende producentenverantwoordelijkheidsorganisaties (eco-operatoren) en ontvang een lidmaatschapscertificaat.
  • Betaal periodieke vergoedingen aan de eco-operator op basis van hun tarieven en afvalvolume (licentievergoeding).
  • Rapportage indienen over de hoeveelheid verpakkingen die per productiejaar op de markt is gebracht.

 

Geautoriseerde vertegenwoordiger

Buitenlandse bedrijven hebben gemachtigde vertegenwoordigers nodig om te voldoen aan de vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bij het leveren van verpakkingen aan Spanje.

 

Deadline voor rapportage

– tot 31.10.2023 – voor het verslagjaar 2022

– tot 31.03.2024 – voor het verslagjaar 2023