Hongarije Hongarije

Verpakking

Uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in Hongarije

Vanaf 1 juli 2023 zijn in Hongarije nieuwe regels met betrekking tot de Extended Producer Responsibility Scheme (EPR) geïmplementeerd.

Het ‘Extended Producer Responsibility Scheme (EPR)’ zal gevolgen hebben voor buitenlandse online retailplatforms die grondstoffen verkopen aan Hongaarse klanten.

 

Wie is verplicht zich in te schrijven

Handelaars die in het buitenland geproduceerde producten voor het eerst op de Hongaarse markt introduceren, zijn gebonden aan verplichte EPR-registratie. Met andere woorden: dit zijn importeurs die goederen en verpakkingen leveren aan Hongarije.

 

Drempelwaarde

Er bestaan geen specifieke benchmarks voor inschrijving in EPR volgens de Hongaarse wetgeving. Elke verzending van producten die een verpakking bevatten, vereist de naleving van specifieke voorschriften; anders zullen er strenge straffen worden opgelegd, wat resulteert in een stopzetting van de handel.

 

Fundamentele regelgeving (EPR) voor Hongaarse fabrikanten

Het naleven van de EPR-verordening in Hongarije omvat de volgende procedures:

  • Inschrijving bij de Landelijke Directie Afvalbeheer van de Nationale Inspectie voor Milieu en Natuur (NWMD);
  • Uitvoering van een akkoord met de aangewezen entiteit MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (ook wel MOHU genoemd);
  • Het opstellen en indienen van regelmatige rapporten bij het MOHU;
  • Afrekening van de hoeveelheid en afmetingen van uw afval.

 

Geautoriseerde vertegenwoordiger

Partijen die zich willen aansluiten bij het EPR-compliancekader zijn niet verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen, maar behouden de mogelijkheid om dit naar eigen goeddunken te doen.

 

Deadline voor rapportage

Bedrijven moeten een register bijhouden van hun verpakkingen en hun rapporten op kwartaalbasis indienen. De vervaldatum is de 20e van de maand die volgt op de rapportageduur. De initiële aangifte moet uiterlijk 20 oktober 2023 zijn ingediend.