Tsjechische Republiek Tsjechische Republiek

Verpakking

Tsjechië: Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor verpakkingen

Sinds 1 januari 2021 is het systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afvalstromen geïmplementeerd voor verpakkingen (de “Verpakkingswet”), Wet nr. 541/2020 Coll.

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

De Verpakkingswet en de bijbehorende regelgeving zijn van toepassing op alle:

 • Producent
 • Distributeurs
 • Importeurs
 • Fabrikanten

 

Wat is een verpakking?

 • Papier en karton
 • Metalen
 • Kunststoffen
 • Glas
 • Hout
 • Aluminium

 

Drempels

De producenten zijn verplicht hieraan te voldoen als de drempelwaarden oplopen tot 300 kg en de jaaromzet de 25 miljoen CZK overschrijdt.

 

Producentenverantwoordelijkheden voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in Tsjechië

De producent moet zich registreren bij de juiste organisatie om het verpakkingsregistratienummer te verkrijgen:

1 Registratie

 • De producent moet een contract afsluiten met de eco-operator om een certificaat van deelname aan het systeem te verkrijgen, inclusief een identificatienummer.
 • Kwartaalbetaling Beloningen voor het waarborgen van de terugname en benutting van verpakkingsafval.
 • Jaarlijkse betaling van de vergoeding voor registratie in het gecombineerde fulfilmentsysteem.

2 Betalingen van vergoedingen

De vergoeding voor registratie in het EKO-KOM-systeem bedraagt 66 euro exclusief btw en omvat een registratievergoeding aan het Staatsmilieufonds en een bedrag van 33 euro en administratiekosten voor registratie in het EKO-KOM-systeem.

3 Rapportage

 • Producenten zijn verplicht om driemaandelijkse verpakkingsrapporten in te dienen.

 

Geautoriseerde proxy

De producent moet een in Tsjechië gevestigde gemachtigde aanstellen om namens de producent aan de vereisten van de verpakkingswetgeving te voldoen.

 

Deadline voor rapportage

 • 1e kwartaal van 1 april tot 30 april.
 • 2e kwartaal van 1 juli tot 30 juli.
 • 3e kwartaal van 1 oktober tot 30 oktober.
 • 4e kwartaal van 1 januari van het daaropvolgende jaar tot en met 30 januari van het volgende jaar.

 

Sancties bij overtreding

De autoriteiten kunnen boetes tot 10.000.000 CZK opleggen als het bedrijf er niet in slaagt de pakketten die op de markt zijn gebracht terug te halen. Deze boete kan herhaaldelijk worden opgelegd.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team