Marokko Marokko

Goederen

BTW Standaardtarief

Het standaard btw-tarief in het Koninkrijk Marokko in 2023 is 20%, wat van toepassing is op de verkoop van goederen en import.

 

BTW Verlaagd tarief

Er zijn enkele verlaagde BTW-tarieven in Marokko, namelijk 0%, 7%, 10% en 14%.

  • Voor sommige basisvoedselproducten en geëxporteerde goederen geldt het tarief van 0%.
  • Voor apotheek- en schoolproducten geldt het tarief van 7%.
  • Het tarief van 10% geldt voor kunstwerken, zout, witte rijst, pasta en voeders voor boerderijdieren.
  • Voor boter geldt het tarief van 14%.

 

Die Lovat Umsatzsteuer-Compliance-Plattform

 

BTW-registratiedrempel

Er geldt in Marokko een BTW-registratiedrempel voor niet-ingezeten bedrijven ter waarde van MAD 2.000.000 (ongeveer 184.000 euro).

Belastingvertegenwoordiger

Niet-ingezeten bedrijven zijn verplicht een lokale fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen.

 

Aftrekbare BTW

Bedrijven kunnen de voorbelasting terugbetalen door deze in mindering te brengen op de outputbelasting. De voorbelasting omvat de btw die wordt geheven op aan Marokko geleverde goederen en de btw die wordt betaald bij invoer.

Voorbelasting wordt niet gerestitueerd voor bedrijven die niet voor BTW zijn geregistreerd in Marokko.

 

Registratieprocedure

Om BTW-betaler te worden in Marokko, moet een niet-ingezeten bedrijf een aanvraagformulier voor BTW-registratie invullen en dit op papier indienen bij het kantoor van de Belastingdienst in Marokko (MTA).

 

Data bijhouden

De bewaartermijn in Marokko moet minimaal tien jaar bedragen.

 

Indiening en datum van betaling van de BTW-aangifte

De BTW-aangiften in Marokko moeten maandelijks elektronisch worden ingediend als de bedrijven niet-ingezetenen zijn. De deadline voor indiening en betaling is de 20e dag van de maand volgend op de rapportageperiode.

 

Sancties in Marokko

  • Boete voor laattijdige registratie voor btw in Marokko – MAD 1.000 (ongeveer EUR 92).
  • Boete voor laattijdige betaling en indiening van btw-aangifte – van 5% tot 20% op het verschuldigde btw-bedrag.
  • Boetes voor fouten in de btw-aangifte van 5% tot 100% over het verschuldigde btw-bedrag.
  • Boetes bij tekorten – 100% op het verschuldigde BTW-bedrag.

 

Brauchen Sie Hilfe bei der Umsatzsteuer?